Udržitelný život

4. krok

Udržitelný, zdravý a svobodný život mimo systém?!

Žijme zodpovědně a s respektem ke své životní energii a k planetě Zemi!

Když jsme 22.2.2018 začínali naši společnou cestu, věděli jsme, že nebude jednoduchá a nepovede vyšlapanými pěšinkami. Přesto jsme měli dostatek odvahy po ní vyrazit. Začali jsme objevovat nový svět a na vlastní kůži zažívali, jak obrovské zátěže nám brání žít šťastný život a svobodně tvořit. Učili jsme se překonávat překážky, zbavovat se vlastních omezení, krůček po krůčku zažívat svobodnou tvorbu a efektivně nakládat se svou životní energií. Poznali jsme, že ve hmotném, chcete-li, materiálním, světě nelze vědomě tvořit bez ducha, ale duch samotný bez hmotného vyjádření, nevytvoří v hmotném světě zhola nic. Našli jsme harmonický bod mezi oběma světy. Hmotným a nehmotným. Došli jsme do bodu, za nímž se nesvoboda převalila do proudu našich duší a zcela svobodné a ničím neomezené tvorby vlastního života, plného hojnosti ve všech jeho oblastech. A je to jen začátek, neboť nová doba teprve začíná a další kroky plné zázraků na nás všechny teprve čekají. Víme, že svět se mění a na svobodnou cestu v proudu vlastní duše vyrazí i další. Proto jsme pro ně na těchto stránkách připravili nástroje a pomůcky, které pomohly a pomáhají nám. Nechceme nikomu určovat směr jeho cesty, proto necháváme na každém, zda se rozhodne je použít. Tínka a Radek

Otevři svou duši vědomému životu

Potřebné nástroje pro devátý až desátý měsíc transformace, které používáme současně. 


Realizace vědomého a udržitelného života

Zdravotní svoboda! Tvorba vlastního zdraví!

Žijme v souladu s novým zdravým životním stylem, který tvoří naši zdravou energii a zdravý život. Jejími základními pilíři jsou alternativní medicína, přírodní doplňky stravy, zdravé balíčky, bylinky, výroba vlastních produktů pro zdravý život!

Svobodná a zdravá osobnost bez zátěží!

Všechny programy z dětství, které nám brání, abychom se stali vědomými bytostmi přepišme na programy zcela nové, které fungují na principu duše.

Svobodné a zdravé vztahy!

Utvářejme zcela svobodně a bez jakýchkoliv omezujících programů vědomé a zdravé vztahy, bez závislostí a manipulace na principech duše!

Tvorba svobody v oblasti práce a finance!

Směřujme k ekonomické nezávislosti. Tvořme ve zcela svobodných energiích, postavme základní pilíře naší tvorby na nových principech duše!

Svobodný a zdravý životní prostor!

Vytvořme si zdravý životní prostor, který nám poskytne potravinovou nezávislost a zdravé přírodní zdroje!


Systémová svoboda! Nezávislý život!

Použijme hlavní nástroje současné doby pro svobodný život: Domácí vzdělávání dětí, podpora záměru duše, tvorba svobodné duše nezávislé na systému, život beze strachu a manipulace!


Ekologie, udržitelnost a zodpovědný přístup!

Tvořme zodpovědně a s respektem k planetě a její životní energii svůj zdravý život. Žijme udržitelným způsobem!

Energetiká svoboda v souladu s planetou!

Vytvořme si úplnou energetickou svobodu, která je ohleduplná k přírodě, a to i přesto, že hojně využívá přírodní zdroje!

Tvorba zdravého života a zdravé planety

Žít zdravě a používat produkty, které jsou v souladu s naší životní energií a ohleduplné k naší krásné planetě. Tento způsob života a budování vlastního zdraví se stal naším životním směrem. 

Zdravě, zodpovědně a s láskou tvoříme náš společný život. 

Více o aktuálních energiích na našich nových stránkách