Udržitelný život

4. krok

Udržitelný, zdravý a svobodný život mimo systém?!

Žijme zodpovědně a s respektem ke své životní energii a k planetě Zemi!

Když jsme 22.2.2018 začínali naši společnou cestu, věděli jsme, že nebude jednoduchá a nepovede vyšlapanými pěšinkami. Přesto jsme měli dostatek odvahy po ní vyrazit. Začali jsme objevovat nový svět a na vlastní kůži zažívali, jak obrovské zátěže nám brání žít šťastný život a svobodně tvořit. Učili jsme se překonávat překážky, zbavovat se vlastních omezení, krůček po krůčku zažívat svobodnou tvorbu a efektivně nakládat se svou životní energií. Poznali jsme, že ve hmotném, chcete-li, materiálním, světě nelze vědomě tvořit bez ducha, ale duch samotný bez hmotného vyjádření, nevytvoří v hmotném světě zhola nic. Našli jsme harmonický bod mezi oběma světy. Hmotným a nehmotným. Došli jsme do bodu, za nímž se nesvoboda převalila do proudu našich duší a zcela svobodné a ničím neomezené tvorby vlastního života, plného hojnosti ve všech jeho oblastech. A je to jen začátek, neboť nová doba teprve začíná a další kroky plné zázraků na nás všechny teprve čekají. Víme, že svět se mění a na svobodnou cestu v proudu vlastní duše vyrazí i další. Proto jsme pro ně na těchto stránkách připravili nástroje a pomůcky, které pomohly a pomáhají nám. Nechceme nikomu určovat směr jeho cesty, proto necháváme na každém, zda se rozhodne je použít. Tínka a Radek

Otevři svou duši vědomému životu

Potřebné nástroje pro devátý až desátý měsíc transformace, které používáme současně. 


Realizace vědomého a udržitelného života

Svobodná a zdravá osobnost bez zátěží!

Všechny programy z dětství, které nám brání, abychom se stali vědomými bytostmi přepišme na programy zcela nové, které fungují na principu duše.

Svobodné a zdravé vztahy!

Utvářejme zcela svobodně a bez jakýchkoliv omezujících programů vědomé a zdravé vztahy, bez závislostí a manipulace na principech duše!

Svobodný a zdravý životní prostor!

Vytvořme si zdravý životní prostor, který nám poskytne potravinovou nezávislost a zdravé přírodní zdroje!


Tvorba svobody v oblasti práce a finance!

Směřujme k ekonomické nezávislosti. Tvořme ve zcela svobodných energiích, postavme základní pilíře naší tvorby na nových principech duše!

Zdravotní svoboda! Tvorba vlastního zdraví!

Žijme v souladu s novým zdravým životním stylem, který tvoří naši zdravou energii a zdravý život. Jejími základními pilíři jsou alternativní medicína, přírodní doplňky stravy, zdravé balíčky, bylinky, výroba vlastních produktů pro zdravý život!

Systémová svoboda! Nezávislý život!

Použijme hlavní nástroje současné doby pro svobodný život: Domácí vzdělávání dětí, podpora záměru duše, tvorba svobodné duše nezávislé na systému, život beze strachu a manipulace!


Ekologie, udržitelnost a zodpovědný přístup!

Tvořme zodpovědně a s respektem k planetě a její životní energii svůj zdravý život. Žijme udržitelným způsobem!

Energetiká svoboda v souladu s planetou!

Vytvořme si úplnou energetickou svobodu, která je ohleduplná k přírodě, a to i přesto, že hojně využívá přírodní zdroje!

Tvorba zdravého života a zdravé planety

Žít zdravě a používat produkty, které jsou v souladu s naší životní energií a ohleduplné k naší krásné planetě. Tento způsob života a budování vlastního zdraví se stal naším životním směrem. 

Zdravě, zodpovědně a s láskou tvoříme náš společný život. 

Máme pro vás nástroje, které jsou v souladu s naší životní energií a ohleduplné k naší krásné planetě.